اقامت در قلعه ای قدیمی

اقامت در قلعه ای قدیمی با سابقه چند صد ساله تجربه ای منحصر به فرد است مخصوصا زمانی که این اقامت با فرهنگ محلی و نحوه زندگی سنتی آن تلفیق پیدا کرده و حتی گویش محلی در ارتباطات شنیده میشود.

اقامت در یک محیط آرام

اقامت در یک محیط آرام و دور از هیاهوی شهر با آسمانی آبی و شب های پر ستاره تجربه من از اقامت در اقامتگاه بومگردی مزاراچو است. پیشنهاد میکنم حتما تجربه کنید.

هر اتاق داستان منحصر به فرد خود

هر اتاق داستان منحصر به فرد خود را دارد، میتوان ساعتها در میحطی آرام به آن فکر کرد، اتمسفری آرامش بخش در انتظار شماست، زندگی سنتی با فرهنگ و گویش محلی به واقع در کنار اقامت تجربه ای بسیار ارزشمند بود.